SEO

Wesoorb - Su Tutucu, Toprak Düzenleyici

Ülkemiz coğrafi konumundan dolayı, su sıkıntısı çeken ülkeler sıralamasında üst seviyeler de yer almaktadır. Önümüzde ki yıllarda kuraklıktan ve küresel ısınmadan en fazla etkilenecek ülkelerden biri olacaktır. Su, tüm canlıların hayat kaynağıdır. Buna karşın dünya ve özellikle ülkemizin su kaynakları her geçen gün azalarak yok olmakta veya kullanılmaz hale gelmektedir.

Türkiye de su kaynaklarımızın %72’si Tarımda, %18’i evsel kullanımda (İçme ve kullanım amaçlı) ve %10’luk kısmı da Sanayi de kullanılmaktadır.
Tarımsal üretimde toprağa verdiğimiz suyun kayıplarını önleyerek sulamadan maksimum fayda sağlayabilir ve üretimden daha fazla verim alabiliriz. Bu doğrultu da firmamız sulama, gübreleme, enerji ve işçilik maliyetlerini düşüren bununla birlikte üretimde verimi arttıran, gerek Özel sektör gerekse Üniversiteler işbirliği ile Arge çalışmalarını tamamlayarak WESOORB’ u üretmiştir.

Tarımsal alanda gelişmiş ülkelerde uzun yıllardır buna benzer ürünler kullanılmaktadır.

WESOORB’ UN ÖZELLİKLERİ

wesoorb1• WESOORB, tam partikül büyüklüğü 0,2mm olan ince bir tozdur. Kendi hacminin 400–600 katı su tutma kapasitesine sahip olan WESOORB, su ile birleşince hidrojel haline gelir. Toprakta ortalama 4 yıl boyunca aktif olarak kalır. Suyu emme hızı yaklaşık 2–5 dakikadır.
• WESOORB, potasyum tabanlı selülozik bir bileşik olup tamamen doğal bir yapıya sahiptir.


Wesoorb2• WESOORB, hormon ve ağır metal içermez, toksik değildir.
• WESOORB, bitki, toprak ve insan sağlığına zarar vermez.
• WESOORB,-60 ºC’ye kadar donmaz, ilkbahar erken ve sonbaharın geç donlarında çimlenen tohumların ölmesini engeller.


Wesoorb3• WESOORB, toprakta yıllık %10–15 oranında parçalanır. Topraktaki özelliğini yitirdikten sonra mikroorganizmalar tarafından yok edilerek doğaya geri döner.
• WESOORB, aktif (jel) halde güneşe maruz bırakılmaz ve tamamen toprak altında kullanılmalıdır.
• WESOORB, nötr pH’ ya sahiptir (pH=7.12).
• WESOORB’un toksik etkisi yoktur.

WESOORB ’UN AVANTAJLARI

Wesoorb4• Toprak gözenekliliğini arttırır ve toprak kabuklanmasını azaltır.
• Toprakta bitkinin ihtiyacı olan nemli ortamı sağlar.
• Topraktaki suyun buharlaşmasını azaltır.
• Toprak yapısını düzeltir ve erozyonu önler.
• Yüzey ve yer altı sularının kirlenmesini engeller.
• Çok sıcak ve kurak iklim koşullarında bitki büyümesine izin verir.


Wesoorb5• Sulama, işçilik, gübre, tohum ve enerji kullanım maliyetlerini düşürür.
• Su tüketiminde 2 ila 5 kat tasarruf sağlar.
• Aşırı gübrelemenin toprağa verdiği zararı engeller.
• Gübre tüketimini %30–50 azaltır.
• Mahsul verimini arttırır.
• Bitki kalitesini iyileştirir.


Wesoorb6• Ağaçlandırma için mevsim şartlarına ihtiyaç duyulmaz.
• WESOORB, -60 ºC’ye kadar donmaz, ilkbahar erken ve sonbaharın geç donlarında çimlenen tohumların ölmesini engeller.
• Kök zararlıları olan nematod ve funguslara karşı mücadelede etkindir.

WESOORB’UN TOPRAKTAKİ İŞLEVİ

• WESOORB ’un toprağa atılmasındaki ana amaç su tutma kapasitesini artırmaktır. Kumlu, milli, killi ve humuslu toprak gibi ortamlarda su tutma kapasitesinde artış sağlamaktadır.
• Az yağışlı yerlerde toprak yarı hidrofobik kabuk oluşturarak suyun üstünden içine nüfuz etmeden akıp gitmesine neden olur ve toprağın su geçirme özelliği kaybolur.
• WESOORB kullanımı, önceden tarıma elverişsiz duruma gelmiş toprağın kazanılmasını sağlar.
• WESOORB toprak erozyonunu engeller.
• WESOORB kullanımı toprak yüzeyinin geçirgenliğini artırır ve daha fazla yağmur suyunun toprakta tutulmasını sağlar.
• WESOORB ‘un kullanılmasıyla taban erozyonunun %94 oranında azaldığı ve su geçirgenliğinin %15, topraktaki fosforun %84, azotun %83, total sedimentin %57 daha az kaybolduğu tespit edilmiştir. Böylece tarımda gübre kullanımını azaltmaktadır.

su tutucu

Şekil-1 Erozyona uğratılmış toprak (g/m³) Şekil-2 Yüzey su kaybı (lt/m³)
(%50 erozyon) (%85 yüzey akışı)

Şekil–1 Toprağın her bir litresine 2-3gr WESOORB uygulayarak toprak erozyonu %50 oranında azaltılabilir. WESOORB toprak sıkılığını azaltır ve bu şekilde suyun toprağa geçiş hızını artırır. Eğer yağmur suyu hızlı bir şekilde toprağa geçerse, WESOORB uygulaması ile daha az su akıp gider. Erozyonun azaltılması demek toprağın üst tabakasının korunması demektir. Toprağın üst tabakası en iyi yapıyı, en fazla havayı, organik maddeyi ve bitki besinlerini koruyarak en iyi kök gelişmesini sağlar.
Şekil–2 Laboratuar da açık saha koşullarını yaratabilmek için, yağmur yağış simülatörü kuruldu. Musluk suyu 7m yükseklikten 1m² yüzeye doğal yağmur yağışının kinetik enerjisine benzer enerji ile dökülüyordu. Plastik kaplar (30×45×10cm)10,8 litre toprak ile 8cm katman yaratacak şekilde dolduruldu.(Kaplar drenaja müsaitti.)